Puls 07.02.02


( )


Ginnungagap
Cor

Tips noen om denne saken

Sammenlign pris på Ginnungagap - Cor (Kelkoo)

Søk etter Ginnungagap: Cor på Amazon.com


Les også

KalenderGinnungagap: Cor

Kormiljøet i Norge har kommet opp på et høyt nivå. Det er koret Ginnungagap sin cd-debut en klar indikasjon på, og de bør nå ha markert seg klart i kor-Norge. Markert seg har de for så vidt gjort før også, ved å vinne Norges Korforbunds landskonkurranse.

Koret Ginnungagap ble stiftet i januar 1998 og har begått sin første cd: "Cor". De har tatt navnet sitt etter Voluspås beskrivelsen av verdens tilblivelse. Den mørke delen av rommet het Nivlheim, og den lysfylte delen het Muspellheim. Det tomme svelget mellom dem ble kalt Ginnungagapet.

Ginnungagap i korform er på ingen måte et tomt rom, de 16 sangerne har fylt opp hele svelget med velklang og spennende komposisjoner. De unge sangere, i alderen 20 til 30 år, har velskolerte stemmer som glir fint sammen, men de er også i besittelse av forfriskende individuelle klanger.

Komponistene som er valgt ut til denne plata er nålevende så nær som en. Unntaket er renessansekomponisten de Venosa. En av de som fremdeles er med oss er den unge finske komponisten Jaakko Mäntyjärvi. Komponisten og oversetteren, for det er det han er av yrke, skrev de fire Shakespeare-sangene da han bare var 21 år, likevel er dette musikk som fungerer svært bra både rent sanglig for koret og lyttemessig for oss som er på den siden av opplevelsen.

Kanskje nettopp det at han er oversetter, altså har et nært forhold til språk, gjør at han kommer så nær teksten med musikken sin. Mäntyjärvi er kanskje det mest spennende bekjentskapet på denne plata. Men det er koret Ginnungagap som leverer denne flotte musikken til oss på en så mesterlig måte. Som de for eksempel gjør det i Mäntyjärvis "Double, Double Toil An Trouble", hvor koret på en spenstig måte formidler heksekok fra Shakespeares "Macbeth" som fullbefarne hekser og trollmenn.
Men vi finner også fine ting av norske komponister som Bjørn Kruse, Henning Sommerro, Trond H. F. Kverno og Torbjørn Dyrud, dirigenten selv.

Ginnungagap har valgt å fordype seg i et repertoar som ikke er så vanlig; renessansemusikk og samtidsmusikk, og det er gledelig for alle som liker kormusikk. Selv om det meste av musikken på denne plata er ny, griper den på mange måter bakover i tid i formspråk og sound. Og som helhet går komposisjonene koret har valgt, svært godt sammen.


Ann Iren Ødeby

submit to redditSiste saker

Lars Kolberg: Sort Blod

Summoning: With Doom We Come

Westhagen: Time To Leave Things Behind

Deep Purple: De gamle er fortsatt eldst!

Fremmed Rase: «Det e’ så varmt inn hær!»

Løkki: Hva norsk musikk trenger akkurat nå.