Puls 29.07.03


( )


Øyvind Aasgård
Stort miljø i liten by

Tips noen om denne saken


Les også

KalenderBok det swinger av

Det aller meste av det som skjer i kultur-Norge er basert på idealisme og dugnadsarbeid. Solskinnshistoria - stort sett - om jazzlivet i Molde er ikke noe unntak. I år fyller Storyville Jazz Club 50 år og en av de virkelige idealistene gjennom flere tiår, Øyvind Aasgård, har gjort en kjempejobb med å få samla klubbens historie i ord og bilder mellom to permer. Resultatet har blitt et skoleeksempel på hvordan vår egen nære historie bør tas vare på.

Det hele er sjølsagt naturstridig: At en jazzklubb har vært i kontinuerlig drift i et halvt hundreår i en liten by på Norvestlandet. Ikke nok med det, men avleggeren Moldejazz har gjennom 43 år bitt seg fast som Europas lengstlevende jazzfestival uten stans. Ikke i Paris, London eller Madrid, men i Molde! Hvorfor? Flere av svarene kommer på løpende bånd gjennom boka til Aasgård.

Aasgård har gått grundig til verks og oppsøkt det som er mulig av skriftlige og muntlige kilder. Klubbens første tiår har sjølsagt vært de vanskeligste å rekonstruere, men med så mange av de involverte fortsatt i aller beste velgående så har også det lykkes på et framifrå vis. Til tross for at Aasgård sjøl har vært involvert i klubben i lengre perioder, så har han greid å holde den kritiske avstanden som er nødvendig for at ei slik framstilling skal bli troverdig.

I all hovedsak er framstillinga basert på referater og andre skriftlige kilder - Aasgård har ønska at ryktene og vandrehistoriene ikke skulle framstå som noen form for fasit. Det tror jeg har vært en riktig måte å gå frem på, men en del av anekdotene og historiene - sanne eller usanne - har dermed blitt utelatt og dermed ført til at smilet ikke har blitt så fremtredende som det kunne ha blitt.

Fra dag én av, og forsåvidt før den tid også, har mye av denne utrolige historia dreid seg om Otto Chr. "Kikkan" Sættem og Petter Pettersson. I år blei de to tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull - en solid anerkjennelse av hva de har holdt på med, og fortsatt holder på med, og hva de har betydd. De to vil sjølsagt være de første til å understreke at samtidig har hundrevis av andre også bidradd til at denne klubben fortsatt eksisterer - sjøl om det akkurat de siste årene har vært på eksistensminimum. Boka til Aasgård er oppdatert til dags dato og mye tyder på at Storyville Jazz Club nok en gang kan få en oppblomstring i tett samarbeid med organsisasjonen til de lokale musikantene.

Det skriftlige her er sjølsagt viktig, men minst like imponert blir jeg over billedmaterialet og måten det er satt sammen på. Her har det vært gjort et imponerende innsamlingsarbeid og måten bilder og tekst er behandla, forteller det meste om hvordan klubben har utvikla seg.

"Stort miljø i liten by" er nok et eksempel på hva dugnadsarbeid og idealisme kan føre til. Boka har blitt et viktig kulturhistorisk dokument og bør være en inspirasjon for andre miljø som heller ikke bør la sin nære historie gå i glemmeboka.


Tor Hammerø

submit to redditSiste saker

Lars Kolberg: Sort Blod

Summoning: With Doom We Come

Westhagen: Time To Leave Things Behind

Deep Purple: De gamle er fortsatt eldst!

Fremmed Rase: «Det e’ så varmt inn hær!»

Løkki: Hva norsk musikk trenger akkurat nå.